دانلود آهنگ حمید هیراد راز

 

گفتم که شبی سوی خدا برگردم از پیچ و خم راه خطا برگردم

نزدیک تر از حبل ورید است به من بی او که نرفته ام کجا برگردم

بی او که نرفته ام کجا برگردم

با عشق اگر غرق نشاطم کردند با عقل دچار احتیاطم کردند

تا این که قدم به راه کج بگذارم ابروی تو را پل صراطم کردند

ابروی تو را پل صراطم کردند

سلطان جهانی و به خود مینازی بازار بهشت و دوزخت میسازی

من گرمی بازار تو را میخواهم شادم که مرا در آتشت اندازی

شادم که مرا در آتشت اندازی

♫♫♫

آن موی سیاه چنگ باید بخورد از خون من و تو رنگ باید بخورد

در سجده به دوست راز زیبایی است هر روز سرت به سنگ باید بخورد

هر روز سرت به سنگ باید بخورد

سلطان جهانی و به خود مینازی بازار بهشت و دوزخت میسازی

من گرمی بازار تو را میخواهم شادم که مرا در آتشت اندازی

شادم که مرا در آتشت اندازی