دانلود آهنگ ویهان رفیق نیمه راه

 

چیشد که بیخودی یهو عوض شدی گذاشتی پا روی وجودم

دیر اومدی رفتی زود حقم که این نبود منی که عاشق تو بودم

خالی کردی مشتمو پوچ کردی مشتمو از غرورت کم نکردی

گفتی یکی باید بره این واسمون بهتره عاشقت بودم ولی درکم نکردی

تو شدی رفیق نیمه راهم قرار بود عشقمونو با هم

بسازیمو بنازیم هر دومون به عشق

نه نگو نشد خودت نخواستی یه بار پا حرف دلت واستی

چرا منو سپردی دست سرنوشت

♫♫♫

لعنت به تو که بی بهانه پاتو پس کشیدی

لعنت به تو که قطره های اشکمو ندیدی

لعنت به من که قلبمو دو دستی دادم

لعنت به من دوست دارم نمیشم آدم

تو شدی رفیق نیمه راهم قرار بود عشقمونو با هم

بسازیمو بنازیم هر دومون به عشق

نه نگو نشد خودت نخواستی یه بار پا حرف دلت واستی

چرا منو سپردی دست سرنوشت