دانلود آهنگ مرتضی اشرفی دستور بده

 

چش بد دور ازت چه چشم مستی داری زدی دلمو بردی چه ضربه شصتی داری

چرا این همه منو میچزونی چه قصدی داری چه عجب یه روی نیمه خوش از تو دیدیم

حق به حقدار رسید به حقمون رسیدیم ما بی مزد و منت نازتو میکشیدیم

دستور بده بمیر ببین چجور میمیرم برات تو نازی من هیلتر دنیا رو میگیرم برات

بگو بله ببین چه خوابی دیدم برات جون خودمو ارتشمو با عشق میدم برات

♫♫♫

کم به من انقد نگو نه مسیرمو سد نکن رو نگیر از من بابا خط قرمزمو رد نکن

وقتی دارم حرف میزنم جواب منفی نده وقتی دارم حرف میزنم گوشی و قطع نکن

دستور بده بمیر ببین چجور میمیرم برات تو نازی من هیلتر دنیا رو میگیرم برات

بگو بله ببین چه خوابی دیدم برات جون خودمو ارتشمو با عشق میدم برات