دانلود آهنگ مهدی احمدوند ماشین زمان

 

شب با یه نور شمع بوی عود و ساز من با یه قاب عکس دور همیم باز

تو منو یادت نمیاد آخه غم بد تر از این مگه هست

کاش بشه برگردیم عقب با یه ماشین زمان اگه هست

امون امون از همون که نموند و رفت همون که نموند که نمونده حرف

همونی که مستی عشقو پروند و رفت

امون از همون که چشماشو بست رو عشقی که بود و هنوزم هست

هنوزم فکرش تو هر شب با هر روزم هست

♫♫♫

از بس میخواستمش از قصد نبود حسم بهش ابدا هوس نبود

هر کار کردم براش نه بس نبود

من که جر اون کسی قصدم نبود کسی جز اون به همه چی قسم نبود

نفهمیدم با من دلش اصلا نبود

هیچ کس دوست نداشت عین منو میگفتی هیچ کس نیست بین منو

چون سادگیم بود عیب منو

دروغ میگفتی تو هی به منو میگفتی هیچی نمیخوای غیر منو

چیشد که یهو زدی قید منو

تو منو یادت نمیاد آخه غم بد تر از این مگه هست

کاش بشه برگردیم عقب با یه ماشین زمان اگه هست

امون امون از همون که نموند و رفت همون که نموند که نمونده حرف

همونی که مستی عشقو پروند و رفت

امون از همون که چشماشو بست رو عشقی که بود و هنوزم هست

هنوزم فکرش تو هر روز و هر شبم هست