دانلود آهنگ کاوه و خشایار طبیعی

 

من از اون اول که دیدمت میپلکیدم هی دور و ورت

تو میبینی به روت نمیاری چرا قیدتو مگه میشه زدش

چرا طبیعی میکنی جدیدا هر جایی که میبینی منو

چرا یه ثانیم نمیشینی مثل قدیم یه گوشه ببینیم همو

نه اصلا نداریم منو ببینی محل نذاری

بالا بری پایین بیای چشات کرده منو هوایی

نه اینجوری نمیشه نمیکنه دیگه دلم ولت

کیو دیدی مثل دیوونه ها آخه اینجوری زل بزنه بهت

♫♫♫

من هنوز دارم ذوقتو یه ذرم کم نشده

من تعجب میکنم که چرا دلت واسم تنگ نشده

چرا طبیعی میکنی جدیدا هر جایی که میبینی منو

چرا یه ثانیم نمیشینی مثل قدیم یه گوشه ببینیم همو

نه اصلا نداریم

بالا بری پایین بیای چشات کرده منو هوایی

نمیکنه دیگه دلم ولت

کیو دیدی مثل دیوونه ها آخه

نه اصلا نداریم منو ببینی محل نذاری

بالا بری پایین بیای چشات کرده منو هوایی

نه اینجوری نمیشه نمیکنه دیگه دلم ولت

کیو دیدی مثل دیوونه ها آخه اینجوری زل بزنه بهت