متن آهنگ علیرضا افتخاری صیاد

 

چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرفه نگارم ♪♪

♪♪ از دوری صیاد دگر تاب ندارم ، رفته ست قرارم

چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم ، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم ♪♪

♪♪ از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی بر دل بنشانی

چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی وای از شب تارم ♪♪

♪♪ در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم

از دیده ره کوی تو با اشک بشویم با حال نزارم با حال نزارم ♪♪

♫♫♪♫♫

♪♪ برخیز که داد از من بیچاره ستانی ، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی

تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی خوش جلوه نمایی ♪♪

♪♪ ای برده امان از دل عشاق کجایی تا سجده گذارم تا سجده گذارم

گر بوی تو را باد به منزل برساند جانم برهاند ♪♪

♪♪ ور نه ز وجودم اثری هیچ نماند جز گرد و غبارم جز گرد و غبارم