دانلود آهنگ سپهر خلسه کیلیمانجارو

 

پول به تو برکت نداشت زدیم همه حرکت براش

الکی یه رپ فارسی همه کل کلاش

خوباش همه فیکن بداشم اداس

ده ساله میریم …

زندگی شیرینه