دانلود آهنگ مرتضی سرمدی عذاب

 

به جون من افتاد دنیامو تکون داد بعد این همه دل سوزوندنم خودشو نشون داد

هستی و من و برد چی سر من آورد یه دل سیاه توی سینه داشت ولی بهش نمیخورد

باهام راه نیومد قید دلمو زد رفت و نفهمید با رفتنش چی سر من اومد

من نفهمیدم که بی جوابه خوبیه بیش از حد آره بیش از حد

باهام راه نیومد قید دلمو زد رفت و نفهمید با رفتنش چی سر من اومد

من نفهمیدم که بی جوابه خوبیه بیش از حد آره بیش از حد

♫♫♫

دلمو جواب کرد درگیر عذاب کرد پیش روی من جلو رو همه خودشو خراب کرد

با دلم چیکار کرد منو بی قرار کرد رفت و خودشو واسه همیشه بی اعتبار کرد

باهام راه نیومد قید دلمو زد رفت و نفهمید با رفتنش چی سر من اومد

من نفهمیدم که بی جوابه خوبیه بیش از حد آره بیش از حد

باهام راه نیومد قید دلمو زد رفت و نفهمید با رفتنش چی سر من اومد

من نفهمیدم که بی جوابه خوبیه بیش از حد آره بیش از حد