دانلود آهنگ رضا صادقی یکی و دوست داشتم

 

یکی و دوست داشتم که نمیشد بگم بهش چیزی رو جز قلبم نتونستم بدم بهش

یکی و دوست داشتم واسه دلش

یکی و دوست داشتم که واسه من نبود نگاهش بغضمو قورت دادم هر کسی حرف میزد باهاش

یکی و دوست داشتم واسه چشاش واسه چشاش

لعنتی اونقدر عاشقت شدم که به این راحتی نمیشه زندگی کنم حتی یه ساعتی بی منم راحتی

لعنتی من هنوز حرف درام باهات اما چه عادتی

وقتی که داد میزد چشات بی منم راحتی بی منم راحتی

♫♫♫

یکی و دوست داشتم که منو با خودش کشوند تا ته این قصه منو به تنهایی رسوند

یکی و دوست داشتم که نموند

منتظرش موندم همه ی لحظه هامو برد زندگی من بود منو به زندگی سپرد

یکی که تو قلبم موند و نمرد موند و نمرد

لعنتی انقدر عاشقت شدم که به این راحتی نمیشه زندگی کنم حتی یه ساعتی بی منم راحتی

لعنتی من هنوز حرف درام باهات اما چه عادتی

وقتی که داد میزد چشات بی منم راحتی بی منم راحتی