دانلود آهنگ بابک رجبی اسم کوچیک

 

دلم میخواد عینی همون قدیما

به اسمی کوچیکد صداد کونم من

به بونه ورداشتنی توپی بازی

از تو حیاطدون نیگاد کونم من

به بونه ورداشتنی توپی بازی

از تو حیاطدون نیگاد کونم من نیگاد کونم

دلم میخواد عینی همون قدیما

جلو بچا محله پشتد باشم

تا کسی برگشت آ یه چیزی بد گفت

سر برسم زوری تو مشتد باشم

پشتد باشم

آخ که چقدر دلم هوادا کردس

خوش گذرونیامونا یادد هس

کاشکی یه دف این ورا پیداد میشد

وایسا ببینم اصش منا یادد هس

♫♫♫

ننه م میگد رفتیا دکتر شده ی

میگد که چل تا خواستگارم داری

هر چی که بش میگم دوسد میدارم

میگد که پولا کارا بارم داری

از تو که غیری یخده آها حسرت

چیزی دیگه نصیبی ما نیمیشه

اگه یه روز دنبال جام میگشتی

عصرا بیا همونجا پشتی بیشه

پشتی بیشه