دانلود آهنگ امید ساربانی آهوی فراری

 

جانا جهانا قلبم ضربانا ای وای تپش های دلم در نواسانا

یارا نگارا بردی دل ما را خندیدی و بردی تو دل سر به هوا را

خوش نقش و نگاری آهوی فراری تو عاشق دیوانه تر از من که نداری

ای ناب تر از ناب ای گوهر کمیاب بیا و حال بیمار پریشونتو دریاب

تو از سر میرسی دردوم تمومه واسه این که طبیبوم رو به رومه

آی طبیبوم روبرومه

تو رو داشتن تمومه آرزومه جهان بی تو حروم اندر حرومه

آی حروم اندر حرومه

♫♫♫

وای از آن رویت خنجر دو ابرویت پیچ و تاب گیسویت دلبرک جذاب

عشق رویایی الحق که زیبایی دلبر تماشایی بانمک جذاب

تو از سر میرسی دردوم تمومه واسه این که طبیبوم رو به رومه

آی طبیبوم روبرومه

تو رو داشتن تمومه آرزومه جهان بی تو حروم اندر حرومه

آی حروم اندر حرومه