دانلود آهنگ علی اصحابی تو کجایی

 

شد فصل خزان از تو پیامی نرسیده ای عشق کجایی

محصول فراغت شده این اشک به دیده ای عشق کجایی

ای کاش بیابم اثری از تو نشانی ای عشق کجایی

برگرد که بی شک تو فقط مرهم جانی ای عشق کجایی

تو کجایی عزیز دل مایی شدم افسون تو ای جان به نگاهی

تو کجایی طبیب دل مایی سببی کن شبی راه شفایی

تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی

♫♫♫

درمان منی جان منی ای تو طبیبم وقتی که بیایی دل من با تو حبیبیم

آرام بگیرد ز عشق و حال بگویم از سر خوشی این دل و احوال بگویم

تو کجایی عزیز دل مایی شدم افسون تو ای جان به نگاهی

تو کجایی طبیب دل مایی سببی کن شبی راه شفایی

تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی

♫♫♫

تو کجایی عزیز دل مایی شدم افسون تو ای جان به نگاهی

تو کجایی طبیب دل مایی سببی کن شبی راه شفایی

تو کجایی عزیز دل مایی شدم افسون تو ای جان به نگاهی

تو کجایی طبیب دل مایی سببی کن شبی راه شفایی

تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی