دانلود آهنگ گروه وصال کشتی نجات

 

عاشقی به ادعا نیست به بهاست نه به بهونه

تشنه ی عشق میدونه که تو چشمه ی حیاتی

هر کسی نورتو دیده توی طوفان زمونه

زیر لب دوره میخونه که تو کشتی نجاتی

تو حسینی و یه عالم عاشق اسم تو هستن

دل به عباس تو بستن

قمرت آیت عشقه با علمدار تو خوندیم بی رگ آفت عشقه

پرچمت عزت عشقه خون تو غیرت عشقه

عشق من یه ادعاست اگه که هر روز واسه امتحانم آماده نباشم

توی کربلاهایی که پیش رومه حر نمیشم اگه آزاده نباشم

منتظر منتظر یار وفادار چشم به راهه که بیاییم مثل علمدار

منتقم قلبای بیداری و میخواد عاشقایی که باشن لایق دیدار

♫♫♫

چه عروجی چه کمالی با یه معبود خیالی

با یه ادعای خالی از یقین نمیشه پر شد

دل آلوده و بیدار غفلت و توبه و تکرار

لاف عشق و گله از یار اینجوری نمیشه هوشیار

راه تو راه جنونه امضای عشق با خونه

دل زینبی میدونه که فدا شدن چه زیباست

با قمر هستیم تو راهی رسیدیدم به روی ماهی

که ذخیره ی الهی واسه ی روز مباداست

عشق من یه ادعاست اگه که هر روز واسه امتحانم آماده نباشم

توی کربلاهایی که پیش رومه حر نمیشم اگه آزاده نباشم

منتظر منتظر یار وفادار چشم به راهه که بیاییم مثل علمدار

منتقم قلبای بیداری و میخواد عاشقایی که باشن لایق دیدار