دانلود آهنگ مرتضی اشرفی لجباز

 

دیوونه ی لجباز بیرون بیا از فاز کمتر گلگی کن کمتر بکشم ناز

پروندمو بستی با دو تا چشمای ممتاز

دیدن داره حالم بد اومده فالم عشقت یه گلوله زد تو پر و بالم

دیوونه شدم عشق دلم دیوونه ی لجباز

بیا بیماریتو از من بگیر چشم خرماییتو اصلا نگیر

تو که شیرینی منو دور نزن سر فرهادت اصلا غر نزن

حاضرم من بمیرم تو بمونی اگه جون ما رو قابل بدونی

حاضرم من بمیرم تو بمونی اگه جون ما رو قابل بدونی

♫♫♫

بی شوخی و روراست رو تو شدم حساس

تقصیر تو نیست که از ماست که بر ماست

هر جا تو بری هوش و حواس منم اونجاست

قلبم نگرونه ریتمش نا میزونه هی کار به جای باریک میکشونه

بیا بیماریتو از من بگیر چشم خرماییتو اصلا نگیر

تو که شیرینی منو دور نزن سر فرهادت اصلا غر نزن

حاضرم من بمیرم تو بمونی اگه جون ما رو قابل بدونی

حاضرم من بمیرم تو بمونی اگه جون ما رو قابل بدونی

حاضرم من بمیرم تو بمونی اگه جون ما رو قابل بدونی

حاضرم من بمیرم تو بمونی اگه جون ما رو قابل بدونی