دانلود آهنگ مسیح و آرش اصلا

 

نداریم مثل چشم تو ناب مثل قند  تو دلم میشی آب

دارم میخورم تاب تو نگاهت چی میگه آخه اون صورت ماهت

اصلا دست خود م نی من بستم سر چشمات به خدا قسم

میگیرم عشق از اون چشای خستت

هستم هر جور حساب کنی هستم میریزه از خندت طعم عسل

من به عشقت بارمو بستم

نداریم مثل چشم تو ناب مثل قند تو دلم میشی آب

دارم میخورم تاب تو نگاهت چی میگه آخه اون صورت ماه

میشم هی دلتنگت آخه هنوزم عشق تو داغه

همه عکسات رو در و دیوار این خونه قابه

اصلا دست خود م نی من بستم سر چشمات به خدا قسم

میگیرم عشق از اون چشای خستت

هستم هر جور حساب کنی هستم میریزه از خندت طعم عسل

من به عشقت بارمو بستم

♫♫♫

چقدر باید ستاره ها رو بشمرم نباشی و با خاطراتت عشق کنم

این دل و دنبال تو هی ولش کنم

میشم هی دلتنگت آخه هنوزم عشق تو داغه

همه عکسات رو در و دیوار این خونه قابه

اصلا دست خود م نی من بستم سر چشمات به خدا قسم

میگیرم عشق از اون چشای خستت

هستم هر جور حساب کنی هستم میریزه از خندت طعم عسل

من به عشقت بارمو بستم