دانلود آهنگ ستار شمس این حوالی

 

زیبایی تابان تو را ماه ندارد میگویی نگاهت نکنم راه ندارد

میدانی عزیزم به خدا راه ندارد

با وجودت این اطراف غصه ساکن نیست با تو رویایی غیر ممکن نیست

ای تو خود آرامش این حوالی باش آخرین راه هر محالی باش

♫♫♫

ای جان عطر نم باران خوشرنگی آبان دل داده ام اسان

ای جان چتر است و خیابان دلشوره ی پنهان دل داده ام آسان

عشق عطر دل فریبی است حال بس عجیبی است رنگ سرخ سیبی است

عشق طعم ناب راز است لالایی ساز است دیوانه نواز است

با وجودت این اطراف غصه ساکن نیست با تو رویایی غیر ممکن نیست

ای تو خود آرامش این حوالی باش آخرین راه

با وجودت این اطراف غصه ساکن نیست با تو رویایی غیر ممکن نیست

ای تو خود آرامش این حوالی باش آخرین راه هر محالی باش