دانلود آهنگ عرفان راک استار

 

هی هر دفعه کمک میخوان یه زری میزنن

آلبومی کنسرتی آهنگی

صاف بگو این دفعه از تو کمک میگیرم

آه آره آه

میری ایران میایی پزشو میدی …

دوباره داره دری وری میگه دوزش رو میگی