دانلود آهنگ مسعود جلیلیان دلتنگ

 

حواست بودن عشقگمیه روز دل مه نشکنی

حواست بودن نازنین قلب بی چارم نشکنی

حواست بو نیده سرت کماری بکیدن

قلب بی چاره گیره و زاری بکیدن