دانلود آهنگ ویهان لکنت

 

يجوره خاص تو تونستی كه دلمو بدست بياری

كار خداست ديدمت بقيشم كه دست ما نيست

هر بار ميگم يكمی كنيم صحبت ميگی نه

راستشو بخوای ميبينمت تو رو لكنت ميگيرم

ن ن نگاه كن تو تو چشمای كسي كه واست ميميره

ن ن نتوست كسي تا حالا جاتو تو دلم بگيره

با با با كارات هميشه تو سر به سرم ميذاری

يجوری كه آخرش حرصمو در مياری

♫♫♫

شما اصلا بگو هرچی من ميگم حله رو چشم باشه

همه ی عمر يكيو مث تو ميخواستم كه پيشم باشه

پايتم هر جا بگی دوتايی دريا بريم

يه روز اومدی تو ساحل قلبم شدی صاحب قلبم

فقط يكمی بيشتر تو باشه حواست به قلبم

باشه حواست به قلبم

نگاه كن تو تو چشمای كسی كه واست ميميره

ن ن نتوست كسی تا حالا جاتو تو دلم بگيره

با با با كارات هميشه تو سر به سرم ميذاری

يجوری كه آخرش حرصمو در مياری

♫♫♫

نگاه كن تو تو چشمای كسی كه واست ميميره

ن ن نتوست كسی تا حالا جاتو تو دلم بگيره

با با با كارات هميشه تو سر به سرم ميذاری

يجوری كه آخرش حرصمو در مياری