دانلود آهنگ پیمان اصغری خواب و رویا

 

بی تو خوشبختی دروغ محضه قلبم میگیره بی تو هر لحظه

تو نبود تو از دنیا خستم چشامو جز تو رو همه بستم

یهویی چیشد کردی تو تغییر خوابی که دیگه شد یهو تعبیر

تنها موندم من توی این دنیا گم میشم هر شب تو خواب و رویا

تو خواب و رویا

هر جا که باشی قلب من اونجاست تو که نباشی قلب من تنهاست

پس بیا برگرد دوباره پیشم از غم دوریت دیوونه میشم

♫♫♫

یهویی چیشد کردی تو تغییر خوابی که دیگه شد یهو تعبیر

تنها موندم من توی این دنیا گم میشم هر شب تو خواب و رویا

تو خواب و رویا

هر جا که باشی قلب من اونجاست تو که نباشی قلب من تنهاست

پس بیا برگرد دوباره پیشم از غم دوریت دیوونه میشم