دانلود آهنگ سامان مصیبت

 

تو خوردم میکنی اما دلم وابسته تر میشه

با هر اشکی که میریزم دلم عاشق ترم میشه

بگو لطفا بگو تاوان این عشقو چرا دادم

تویی که عاشقم بودی چرا از چشمت افتادم

تویی که عاشقم بودی چرا از چشمت افتادم

♫♫♫

چرا آغوشتو بستی به روی من نمیدونم

ازم ایراد نگیر لطفا که بی آغوش نمیتونم

مصیبنت یعنی من بی تو دیگه حال خودم نیستم

بمیرم من نبینم که دیگه من مال تو نیستم

دیگه من مال تو نیستم

بیا دنیامو روشن کن چشام چیزی نمیبینه

چشام میبیننت تو خواب ولیکن تار میبینه

مصیبت بیشتر از اینکه تو قلبت واسه من جا نیست

همین یعنی که این دنیا دیگه بی تو به کامم نیست

دیگه بی تو به کامم نیست

دیگه بی تو به کامم نیست