دانلود آهنگ دایان میرم کوه

 

از وقتی رفتی نشد دلم آروم بگیره هر کاری کردم نشد عشقت بمیره

دریا که میرم رو ساحل غم اسمتو هر بار هی مینویسم

جنگل که میرم ابری که میشم تو باد و بارون باز خیس خیسم

وقتی میرم کوه دلم خیلی میگیره انگار تو اوج قصه ی عشقی یکی بمیره

از وقتی رفتی نشد دلم آروم بگیره هر کاری کردم نشد عشقت بمیره

♫♫♫

توی ترافیک من پشت فرمون تو خونه تنها تو بغضی پنهون

کجایی آخه دورت بگردم من کم آوردم من گریه کردم

توی ترافیک یا پشت فرمون تو کافه تنهام تو بغضی پنهون

کجایی آخه دورت بگردم من کم آوردم من گریه کردم

وقتی میرم کوه دلم خیلی میگیره انگار تو اوج قصه ی عشقی یکی بمیره

از وقتی رفتی نشد دلم آروم بگیره هر کاری کردم نشد عشقت بمیره