دانلود آهنگ سعید آذر جای من

 

این بازیای سرنوشته تو تشنگی آب از سر گذشته

هر جای سدی راه و بسته مونده رو دستم یه ذهن خسته

داره آروم میذاره میره به خیالش واسه ما دیره

شک ندارم که یه روزی بر میگرده

قصه اینه آخه تمومه دلش اینجاست خیلی معلومه

توی قلبش جای من را پر نکرده

♫♫♫

من از خدامه باشه اما اون نا  امیده دیگه از ما

شاید که ترسه کهنه داره میدونم آخر کم میاره

داره آروم میذاره میره به خیالش واسه ما دیره

شک ندارم که یه روزی بر میگرده

قصه اینه آخه تمومه دلش اینجاست خیلی معلومه

توی قلبش جای من را پر نکرده

زندگی همینه وقتی عاشق میشی که آماده نیستی

یا باید هر جور شده خودتو بسازی یا همه چی خراب میشه

واسه موندن و ساختنم باید بی کله باشی وگرنه در رفتنو که همه بلدن

اون موقع تو منو ول کردی رفتی الان دیگه عشق ولت نمیکنه

اون موقع شاید هنوز دیر نشده بود ولی الان دیگه واقعا دیره

از یه جایی به بعدم میفهمی آدمش مهم نیست

خودتی و عشق

پیچیده شده هان

گفتم که عاشقا دیوونه ان