متن آهنگ ایمان غلامی بنویس درد بخوان عشق

 

بنویس درد بخوان عشق یه تب سرد بخوان عشق

زخمی بر دل یادگاری از یه آدم بخوان عشق

بنویس درد بخوان عشق یه تب سرد بخوان عشق

زخمی بر دل یادگاری از یه آدم بخوان عشق

بنویس سختی روز و شب تنهایی

بنویس در به دری بنویس رسوایی

بنویس نحسی هر شب بنویس تنهایی

بخوان عشق بخوان عشق

ببار چشم بی سو جسم بی روح عشق تا کو

ببین رنگ رفته از بر و رو عشق تا کو عشق تا کو

ببار چشم بی سو جسم بی روح عشق  تا کو

ببین رنگ رفته از بر و رو عشق تا کو عشق تا کو

♫♫♫

هر کی با زخم زبوناش این دلو بد سوزوند

تنه های آدما قلب منو میرنجوند

آی تویی که ادعات یه شهر و نابود میکرد

ببین این عاشق بی ادعا رو حرفش موند

ببار چشم بی سو جسم بی روح عشق تا کو

ببین رنگ رفته از بر و رو عشق تا کو عشق تا کو

ببار چشم بی سو جسم بی روح عشق  تا کو

ببین رنگ رفته از بر و رو عشق تا کو عشق تا کو