متن آهنگ سامان عشق ثابت

 

دلم عاشق یکی شد که تموم زندگیم شد

عطر موهای قشنگش عطر خوب عاشقیم شد

اونقده دوسش دارم که به خودم حسودی میکنم یه وقتا

دوست دارم کنارش یاشم من همیشه توی دنیا

گل خوشبو گل بی خواب عشق ثابت منی

گل خوشبو گل بی خواب عشق ثابت منی

♫♫♫

من به عشق اجازه دادم بره تو عمق وجودم تو تموم تار و پودم

اون تموم زندگیم بود حس خوب عاشقیم بود

مثل مرهم واسه قلبم واسه قلبم واسه قلبم

من به عشق اجازه دادم بره تو عمق وجودم تو تموم تار و پودم

چه شبا خوابش رو دیدم تا به عشق اون رسیدم

من به آرزوم رسیدم من به آرزوم رسیدم

گل خوشبو گل بی خواب عشق ثابت منی

گل خوشبو گل بی خواب عشق ثابت منی

گل خوشبو گل بی خواب عشق ثابت منی