متن آهنگ راغب مسافر ماه

 

من بهت وابستم مثل دستم به موهات مثل حسم به صدات مثل حالم به هوات

مثل روز اول

بی نظیری وقتی نسبت زیباییت به تموم آدما یه درخت تنهاست وسط یه جنگل

بی نظیری وقتی هر کسی میخوادت واسه بخشیدن تو به گناه افتاده

توی آیینه تو فقط خودتو میبینی اما من میبینم توی آیینه عکس قرص ماه افتاده

♫♫♫

ماه تنهای منی واسه ی روز توئه شب کوتاه شدم ماه دنیای  منی

من برای دیدنت مسافر ماه شدم

بی نظیری وقتی هر کسی میخوادت واسه بخشیدن تو به گناه افتاده

توی آیینه تو فقط خودتو میبینی اما من میبینم توی آیینه عکس قرص ماه افتاده