متن آهنگ میلاد بهشتی حالم باز بده

 

حالم باز بده .. بارون زده وای اگه دل آروم نشه

آخه بد آلودشه

حالم باز بده .. بارون زده وای اگه دل آروم نشه

آخه بد آلودشه

دستام میلرزه حرفام بی ربطه پا نمیشم یه لحظه از جام

نیصم رو صفره سرعتم …چشمام قفل رو عکسات

برم جایی ندارم تو این شهر بگو چی سرمون اومد شدیم قهر

دیگه آسمون امشب سیاس نمیدونم با کیاس انگار همین نزدیکیاس

حالم باز بده .. بارون زده وای اگه دل آروم نشه

آخه بد آلودشه

حالم باز بده .. بارون زده وای اگه دل آروم نشه

آخه بد آلودشه

یکی دو تا نبوده که خاطرات هر جا میرم دنبالمه سایه هات

میپیچه تو خونه صدا خنده هات نتونستم بذارم کسی به جات

برم جایی ندارم تو این شهر بگو چی سرمون اومد شدیم قهر

دیگه آسمون امشب سیاس نمیدونم با کیاس انگار همین نزدیکیاس

حالم باز بده .. بارون زده وای اگه دل آروم نشه

آخه بد آلودشه

حالم باز بده .. بارون زده وای اگه دل آروم نشه

آخه بد آلودشه