متن آهنگ علی لهراسبی دنیای بی تو

 

روزی چند لحظه به من فکر میکنی با کدوم آهنگ میام تو خاطرت

یکمی نشون بده ناراحتی باشه حتی به دروغ تو ظاهرت

روزی چند بار به روزای رفتمون تو نگاه میکنی و میخندی

داری با کی با خودت بد میکنی داری با کی سر من میجنگی

دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام

شبایی و که نیستی بهونتو میگیرم تقاص این روزا رو دارم تنهایی میدم

♫♫♫

چند تا شب بیدار نشستی تا طلوع چنتا دلشوره رو حس کردی برام

از ته دل آرزو کردی که من نا خودآگاه به تولدت بیام

شده از دوست دارم گفتن من یه شبانه روز و خوابت نبره

شده ثابت بکنی بهم یبار که تو قلبت تو فقط یک نفره

دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام

شبایی و که نیستی بهونتو میگیرم تقاص این روزا رو دارم تنهایی میدم

دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام

شبایی و که نیستی بهونتو میگیرم تقاص این روزا رو دارم تنهایی میدم