متن آهنگ مرتضی سرمدی دیوانه جان

 

ای جان جان دیوانه جان تنها تویی آرام جان

بی تو ببین شک میکنم هم به زمین هم آسمان

ای جان جان دیوانه جان چله نشین بی خانمان

در طلبش احیا کنم هم آن و این و این و آن

دیوانه جانی آرام جانم بی تو نمانده جانی به جانم

من ناتوانم بی تو نمانم عشق تو آخر زد آتش به خانم

دیوانه جانی آرام جانم بی تو نمانده آخ جانی به جانم

من ناتوانم بی تو نمانم عشق تو آخر زد آتش به خانم

♫♫♫

من عاشقم عاشق منم اما نمیابی مرا

تصویر چشمانت منم اما نمیبینی مرا

دیوانه جان در بزم جان عقل مشو در این میان

عشقی نماند در عاقلی عاقل مشو دیوانه جان

دیوانه جانی آرام جانم بی تو نمانده جانی به جانم

من ناتوانم بی تو نمانم عشق تو آخر زد آتش به خانم

دیوانه جانی آرام جانم بی تو نمانده آخ جانی به جانم

من ناتوانم بی تو نمانم عشق تو آخر زد آتش به خانم