متن آهنگ شاهین بنان تولد

 

من عاشق نبودم بدونم چیه عشق

صدام کردی و عشق افتاد به جونم

تو هستی یکی هست روزایی که تنهام

دلی دلی دلی رو واسش بخونم

یکی که چشماش مثل اقیانوس

یکی که دلش گرم مثل آفتابه

ماه هم هر شب میخنده

وقتی رو چال رو گونه هاش میتابه

یکی که همیشه وقت دلتنگی

با یه آهنگ به یادم افتاده

خدا واسه تولدم امسال

بهترین هدیه رو بهم داده