متن آهنگ جدید میلاد راستاد تیر

 

من یه حساب سوا روت میکردم خواستم بمونی که دروت بگردم

بشی درمون دردم

تیر جدایی درست خورد به قلبم عکسات ولی جات نمیخورد به دردم

بیا دورت بگردم

دل من سنگ نیست تنگ میشه واست تو میتونی چطور بگذری راحت

از منی که بی تو میدونی یه ساعت نمیتونم

دل من سنگ نیست تنگ میشه واست تو میتونی چطور بگذری راحت

از منی که بی تو میدونی یه ساعت نمیتونم

♫♫♫

خوب نگاه کن حال قلبمو چی آوردی سرش

.. اون آدم قبلی که نمیشه باورم

کلی رویا ساخته بودم من واسه آیندمون اما رفتی و زدی تو زیر قولات آخر

زدی تو زیر قولات آخر زدی تو زیر قولات آخر

دل من سنگ نیست تنگ میشه واست تو میتونی چطور بگذری راحت

از منی که بی تو میدونی یه ساعت نمیتونم

دل من سنگ نیست تنگ میشه واست تو میتونی چطور بگذری راحت

از منی که بی تو میدونی یه ساعت نمیتونم