متن آهنگ می مد آلاچیق

 

اصلا .. تو رو وقتی دیدم عجیب بود انگار چشات با چشام یه برقی میزد

تو آلاچیق تو بارون نشسته بودی کمی پیشم

میدونی خودشو واسه من عسری میکرد

تو قدر منو ندونستی منی که همدمت بودم

وقتی رفتی نبود کسی کنارم

منو به کی دل دادم ولی تو به یادمی حتی اگه … این خاطرات

درسته که با تو من بد کردم همیشه لچ کردماز وقتی رفتی

حالم … میدونم که عصبیم ولی صدامو رو تو همیشه کم کردم

اون روز اولی که دیدم تو رو تو آلاچیق