متن آهنگ سعید شریعت روز های آبی

 

روز های آبی من وقف شب های تو شد

آفتاب آسمانم سهم دنیای تو شد

من گذشتم از خودم تا تو به مقصد برسی

کوچ کردم بی تو سمت کوچه های بی کسی

عشق یعنی در خیالم در به در فکر تو باشم

عشق یعنی از جهانی بی خبر فکر تو باشم

عشق یعنی هر چه را دارم برای تو ببخشم

عشق یعنی از خودم هم بیشتر فکر تو باشم

♫♫♫

من چنان غرق توام که نای هوشیاری نیست

فکر خود بودن در آیین وفاداری نیست

بس که در گهواره ی عشق تو تابم داده اند

در سرم رویات هست و شوق بیداری نیست

عشق یعنی در خیالم در به در فکر تو باشم

عشق یعنی از جهانی بی خبر فکر تو باشم

عشق یعنی هر چه را دارم برای تو ببخشم

عشق یعنی از خودم هم بیشتر فکر تو باشم