متن آهنگ مجید یحیایی تقاص

 

اسیر کن منو چون برای باختن جنگیدم

چون از این شکنجه هات معنی عشق فهمیدم فهمیدم

اسیر کن منو چون تموم زندگی تصویر مرگه

چون اگه رهام کنی تلخ ترین پایان جنگه پایان جنگه

تقاص نگیر ازم که من گناه ندارم

یه عاشقم که از تو هیچ نگاه ندارم

تقاص نگیر از این غرور خالی از من

که جز سکوت دیگه هیچ اشتباه ندارم

♫♫♫

نمیخوام بری از یادم چرا از حال و هوات افتادم

منو اسیر کن تو خوب میدونی تو دستای تو آزادم

ای عشق واسش زدم به خواهش ببین چقدر میخوامش

ولی سنگه مرامش

تقاص نگیر ازم که من گناه ندارم

یه عاشقم که از تو هیچ نگاه ندارم

تقاص نگیر از این غرور خالی از من

که جز سکوت دیگه هیچ اشتباه ندارم