متن آهنگ ناصر پورکرم همسفر

 

همسفر تنها نرو دریا نرو دلت میگیره

دل وابسته که بی همسفرش جایی نمیره

بی تو میمیره دلم به تو زنجیره دلم

بی تو میترسه دلم امون از دست دلم

آروم آروم آروم زدم زیر نم بارون قدم

من که از تو داغون ترم وای دل تنگم

آروم آروم آروم زدم زیر نم بارون قدم

من که از تو داغون ترم وای دل تنگم

وای دل تنگم

اگه عاشق شده قلبم تو خودت باعثشی

حاضرم تنها بونم ولی تو تنها نشی

دوباره زدم به جاده دل من زد به سرش

گفتم هر جایی که میری دلو بردار ببرش

♫♫♫

آروم آروم آروم زدم زیر نم بارون قدم

من که از تو داغون ترم وای دل تنگم

آروم آروم آروم زدم زیر نم بارون قدم

من که از تو داغون ترم وای دل تنگم

وای دل تنگم