متن آهنگ بهرام پرمهر حواست نیست

 

دلواپست میشم وقتی که نیستی تو

با اینکه قلبمو بدجور شکستی تو

دلشوره میگیرم وقتی حواست نیست

به هر کسی جز من میسپری هستی تو

دلواپست میشم دلواپست میشم دلواپست میشم

♫♫♫

با  اینکه میدونی هیچکی به جز من دوست نداره

با اینکه  میدونم سهم من از تو این انتظاره

با اینکه هر لحظه آرامشم رو از من میگیری

هر لحظه اینجایی از تو خیالم بیرون نمیری

با این همه بازم دلواپست میشم وقتی که نیستی تو

با اینکه قلبمو بدجور شکستی تو

دلشوره میگیرم وقتی حواست نیست

به هر کسی جز من میسپری هستی تو

دلواپست میشم دلواپست میشم دلواپست میشم