متن آهنگ فاضل دریس خط اخمت

♪► تب چشمای تو کار داده دستم آخه

♪► چشمای تو آتیش بیاره

♪► اگه موهای تو شب باشه جونم

♪► دل من تا ابد شب زنده داره

♪► صف آرایی کنی با خط اخمت

♪► که من تسلیم ابروی تو باشم

♪► خجالت میدهی مارا عزیزم

♪► که من هم عشق کم روی تو باشم

♪► جهان در گردشه به دور ماه تو

♪► الهی در به در شود بدخواه تو

♪► به داد من برس دلم دلواپسه

♪► نباشی عشق من هوای ما پسه

♪► بیا هم صحبته دل دیوانه باش

♪► بیا در قلب من تو صاحب خانه باش

♪► تو میمانی و من اگه حرف منه

♪► شبیه چشم تو دل من روشنه