متن مداحی طالح باکویی زینب زینب سید

 

♪ زینب زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب

♪ زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق بلا زینب

♪ غم قهرمانی زهرا نیشانی

♪ ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان

♪ زینب زینب زینب سرگشته دوران آواره طوفان

♪ زینب زینب زینب حفظ عهد و پیمان شیر شه مردان

♪ زینب زینب زینب محبوبه جانان قرآنینه قوربان

♪ زینب زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب

♪ زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق بلا زینب

♪ غم قهرمانی زهرا نیشانی

♪ ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان

♪ زینب زینب زینب شمشیر دو پهلو دان برنده بیان زینب

♪ زینب زینب زینب قارداش باشونین اوستونده زولفی آراران زینب

♪ زینب زینب زینب صحرای مصیبت ده غمنن قوجالان زینب

♪ زینب زینب زینب قارداش باشونین قانی زولفینده حنا زینب

♪ زینب زینب زینب پیمان حَقَ مظهر قرآنه او لان یاور

♪ زینب زینب زینب حجب و ادبه مظهر شأن و شرف منبر

♪ زینب زینب زینب دائم گوزی قان یاشلی باشینده قارا معجر

♪ زینب زینب زینب زهراسی اولن گوندن آماج بلا زینب

♪ زینب زینب زینب تعبیر رسا زینب تسبیح خدا زینب

♪ زینب زینب زینب محراب عبادت ده تفسیر دعا زینب

♪ زینب زینب زینب پروندۀ خونین شاه شهدا زینب

♪ زینب زینب زینب محکم سوزی اوستونده مردانه دوران زینب

♪ زینب زینب زینب کاخ ستم و ظلمی قل باغلی یخان زینب

♪ زینب زینب زینب چوخ قمچی دگن باشی محمل ده یاران زینب

♪ زینب زینب زینب یولّاردا پرستاری حبُ الاُسرا زینب

♪ زینب زینب زینب سر قافله نهضت اوز نهضتنه قیمت

♪ زینب زینب زینب اولّ ده گورن عزت آخرده چکن ذلت

♪ زینب زینب زینب آغلار گزی غربتده قارداشلارونا حسرت

♪ زینب زینب زینب جان سینه ده سوئلرده وای بخته قرا زینب

♪ زینب زینب زینب هم نایب زهرایه هم دیننه پیرایه

♪ زینب زینب زینب آقزوندا شیرین سوزلر غمنن دولانان وایه

♪ زینب زینب زینب ایستکلی رقیه یینن قبری اولان همسایه

♪ زینب زینب زینب هیچ گور میین عمرینده بیر لحظه صفا

♪ زینب زینب زینب زینب جان نقدنه دین اوسته ارزان ورن زینب

♪ زینب زینب زینب غربت ده اولن یالقوز محتاج کفن زینب

♪ زینب زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب

♪ زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق بلا زینب

♪ غم قهرمانی زهرا نیشانی ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان