متن آهنگ مرتضی جعفرزاده جدایی

 

بمون پیشم که تلخه این جدایی ♪♪♪

کمر خم میشه زیر بی وفایی ♪

کمر خم میشه زیر بی وفایی ♪♪♪

نبودی که ببینی بی ستارم ♪

ببینی جز تو من کسی ندارم ♪♪♪

ببینی جز تو من کسی ندارم ♪

همه دنیا خوردن حسرت یار ♪♪♪

تا کی من گریه کنم من با غم زار ♪

خدایا یار من از تن جدا شد ♪♪♪

فراغش بر من مجنون بلا شد ♪

فراغش بر من مجنون بلا شد ♪♪♪

بمون پیشم که تلخه این جدایی ♪

کمر خم میشه زیر بی وفایی ♪♪♪

کمر خم میشه زیر بی وفایی ♪

نبودی که ببینی بی ستارم ♪♪♪

ببینی جز تو من کسی ندارم ♪

ببینی جز تو من کسی ندارم ♪♪♪

همه دنیا خوردن حسرت یار ♪

تا کی من گریه کنم من با غم زار ♪♪♪

خدایا یار من از تن جدا شد ♪

فراغش بر من مجنون بلا شد ♪♪♪

فراغش بر من مجنون بلا شد ♪

دلم تنها شدی تنهایی سخته ♪♪♪

اگه طولانی شه مثل یک درد ♪

همه دنیا خوردن حسرت یار ♪♪♪

تا کی من گریه کنم من با غم زار ♪

خدایا یار من از تن جدا شد ♪♪♪

فراغش بر من مجنون بلا شد ♪

فراغش بر من مجنون بلا شد ♪♪♪