متن آهنگ آدما منو نگاه میکردن

 

آدما منو نگاه میکردن عده ای هم صدا میکردن

دوستم نداشتن و دوستم نبودم فقط و فقط ادعا میکردن

آدما منو نگاه میکردن عده ای هم صدا میکردن

فقط و فقط ادعا میکردن ؛ ادعا میکردن ؛ فقط و فقط ادعا میکردن

من نزدیکامو دور انداختم ؛ روی سیاهیام نور انداختم

به هرکدومشون رو انداختم ؛ الان تنها رفیقم شده دودم باختم

آره خوبم باختم ؛ بهم خوبی نمیاد ؛ دلم پارتی و مهمونی نمیخواد

زندونی که زندونی نمیخواد ؛ الانم بهم میگن حیف بودی خیلیا

تا درس عشقم سرنوشتم ؛ بگیرم من شدم غرق نفرت

امید و میبینن تو برق چشمم ؛ اصلا بزن سلامتی روزا رفته عشق است

آدما منو دعا میکردن ؛ عده ای هم صدا میکردن

دوستم نداشتنو دوستم نبودم ؛ فقط و فقط ادعا میکردن

آدما منو نگاه میکردن ؛ عده ای هم صدا میکردن

فقط و فقط ادعا میکردن