متن آهنگ مرتضی جعفرزاده سرم امشب

 

♪ سرم امشب خیال تازه داره ؛ هوای عاشقی نداره چاره

♪ سرم امشب خیال تازه داره ؛ هوای عاشقی نداره چاره

♪ دلی آواره و دیوانه دارم ؛ به دنیا دلبری گم کرده دارم

♪ خدایا بی کسی اندازه داره ؛ دل که عاشق بشه نداره چاره

♪ بسوزون تا آتیش یار بسوزوم ؛ تا کی باید چشو به در بدوزم

♪►♫♫♫◄♪

♪ خدایا از سفر یارم نیومد ؛ رفیق درد بیمارم نیومد

♪ خدایا از سفر یارم نیومد ؛ رفیق درد بیمارم نیومد

♪ اسیر درد و بیمارم تو کردی ؛ میون عاشقا خارم تو کردی

♪ خدایا بی کسی اندازه داره ؛ دل که عاشق بشه نداره چاره

♪ بسوزون تا آتیش یار بسوزوم ؛ تا کی باید چشو به در بدوزم