متن آهنگ برگرد عزیز رفته برگرد

 

شنیدم دل تو مثل دل من بی قراره ؛ از بازی دنیا گله داره

شنیدم مثل من پشت درای بسته موندی

نمی دونی که پاییز اومده یا که بهاره ، برگرد ؛ عزیز رفته برگرد

منت کشیدن از منو ناز کردنش از تو

مثله اون قدیما روز و روزی از نو

برگرد ، عزیز رفته برگرد ؛ منت کشیدن از منو ناز کردنش از تو

مثله اون قدیما روز و روزی از نو