متن آهنگ علی براتی رفیقم داغتو نبینم

 

امان امان ؛ رفیقم داغتو نبینم غصه خوردنتو نبینم

رفیقم داغتو نبینم غصه خوردنتو نبینم

دسته بده به دستم زمین خوردنتو نبینم

دسته بده به دستم زمین خوردنتو نبینم ♪♪♪

رفیق خوب محرم رازم تویی مایه ی افتخارم

رفیق خوب محرم رازم تویی مایه ی افتخارم

خسته ام از این زمونه از فال ای روزگاروم

خسته ام از این زمونه از فال ای روزگاروم

تا آخر رفاقتم باتم قدم قدم ؛ پا به پا کنارتم توی هر شادی و غم

تا آخر رفاقتم باتم قدم قدم ؛ پا به پا کنارتم توی هر شادی و غم

♪►♪►♪◄♪◄♪

یاری جانی ؛ یاری جانی ؛ هرکسی تو زندگیش یه رفیق خوب داره

هرکسی تو زندگیش ؛ یه رفیق خوب داره

تا بتونه زندگیشو پیش اون نگه داره

تا بتونه زندگیشو پیش اون نگه داره

دنیا دو روزه ای رفیق مثل ماتم میگذره

دنیا دو روزه ای رفیق مثل ماتم میگذره

زانوی غم بغل نگیر همین دو روزم میگذره

زانوی غم بغل نگیر همین دو روزم میگذره

تا آخر رفاقتم باتم قدم قدم ؛ پا به پا کنارتم توی هر شادی و غم

تا آخر رفاقتم باتم قدم قدم ؛ پا به پا کنارتم توی هر شادی و غم