متن آهنگ سهیل جامی اون آدم

 

همه چی خوب بود بینمونم انگاری که ماه آسمون

بودش توی دستام اون روزا رو میخوام

میخوام زمان برگرده و ماهمو نوازش کنم

واسه دوباره دیدنت هر روز از تو خواهش کنم

چی شد که یواش یواش دل کندی و من به جاش

اون آدم شدم که دل نمونده براش

چی شد که یواش یواش دل کندی و من به جاش

اون آدم شدم که دل نمونده براش

♫♫♫

واسم مثل روز روشنه نمیزنه سری بهم عوض شدی

دردم اینه حقم این نبود به ضربه زود چه بد که خوردم از خودی

چی شد که یواش یواش دل کندی و من به جاش

اون آدم شدم که دل نمونده براش

چی شد که یواش یواش دل کندی و من به جاش

اون آدم شدم که دل نمونده براش

همه چی خوب بود بینمونم انگاری که ماه آسمون

بودش توی دستام اون روزا رو میخوام