متن آهنگ رفتیو منو ولم کردی

 

داری میای امشب اینو فهمیدم چقدر پیر شده میلاد

خونمو دلگیر شده جای چنگام رو دیوار

تو اتاق چیزی نمونده یا شکوندم یا بوی دود گرفته

تیغ و شاهرگ که تکراری شده خونمونو خون گرفته

سیگارا خاموش کردم سیگارا خاموش کردم این سری روصورتم

این سری میسوزونم همه ی زیباییمو

این سری تیغو میکشم من رو تک تک انگشتام که نتونم ببینم تو گوشی عکس تو رو

حسرت یه بار دیگه خوابیدن رو شونه هات حسرت اون بغلا حسرت بوسیدنا

میخوام مچمو قطع کنم تیکه تیکش کنم

که نکنه یبار دیگه هوس دستات

لامصب میسوزونم همه ی اون عکسارو

همه ی وسایلو همه ی لباسارو

این سری چنگ نمیندازم خراب میکنم خراب میکنم همه دیوارارا

جای مشتام رو قاب عکس دونفره

یه دریا خون درست کردم تو خونه یه نفره

صدای مادرم میومد تو سجده گریه میکرد میگفت خدا میلاد از دست رفت