متن آهنگ آخه من نباشم برا کی بخندی

 

آخه من نباشم برا کی بخندی

من نباشم دل به کی ببندی

این همه سال اگه ساختی باهام

فلسفش اینه که خیلی مردی

آخه تو نباشی برا کی بخونم

سوت و کور میشه بعد از تو خونم خونه ام

خیلی زجر اوره این یه جمله

میگی محاله که من باهات بمونم