متن آهنگ حسین رستمی دیشب که بارون اومد

 

دونن کی یاغیش یاغدی گدنجی واقتی

دونن کی یاغیش یاغدی گدنجی واقتی

سودیم ددیم سون هی گوزوم یولوندا قالدی

سودیم ددیم سون هی گوزوم یولوندا قالدی

یاش گلر آی یاش گلر پنجردت داش گلر

یاش گلر آی یاش گلر خومار گوزدن یاش گلر

من یاریمی گورمسم گوزلریمنن قان گلر

دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد

رفتم لبش ببوسم رفت و خروس خون اومد

الله الله میاید بوی گلاب میاید

خانه رو جارو کنید دماد ما میایه

جان سنه قربان آغلاما یادمی یار باغلاما

گدرن گری گلمه نامرده قول باغلاما

یاش گلر آی یاش گلر پنجردت داش گلر

یاش گلر آی یاش گلر خومار گوزدن یاش گلر

من یاریمی گورمسم گوزلریمنن قان گلر

اسب سیامو تاختم دیشب قمارو باختم

اسب سیامو تاختوم دیشب قمارو باختوم

بخاطر تو دلبر برح ادم رو ساختم

بخاطر تو دلبر برح ادم رو ساختوم

الله الله میاید بوی گلاب میاید

خانه رو جارو کنید دماد ما میایه

داغ باشینا چیخماسان یاروم بوی

شیرین سودان ایچمسن یاروم بوی

ساری تلی هورمسن یاروم بوی

داغلار دومان اولار جانم یامان اولار

من یاری گورمسم حالم خراب اولار بوی بوی

داغ دلم چشم و چراغم شدی

یار منی گوهر جانم شدی

داغ دلم چشمو چراغم شدی

یار منی گوهر جانم شدی

مست توام جام شرابم شدی

دنیا مگذارید غم بر دل و زارم

درد دوری بسته یارم سر میرسه غصه پر میکشه