متن آهنگ علی مقامی دیگه کار دل من تمومه

♪ نمیدونستم اینو با یکی دیگه هستی

♪ یه دل ساده داشتم اونم زدی شکستی

♪ نمیدوسنتم اینو انگاری تو مریضی

♪ هرکی رو که میبینی میگی که واسم عزیزی

♪ دیگه کار دل من تمومه تمومه

♪ زندگی واسه من حرومه

♪ کسی نیست پای حرفش بمونه عشقای این زمونه دروغه

آهنگ علی مقامی دیگه کار دل من تمومه

♪ آخه هیچکی نمونده کنارم بمونه شدم از دست دنیا دیوونه

♪ هرچی منو سوزوندی گذشتم گذشتم

♪ حرف منو نخوندی گذشتم گذشتم

♪ چقدر یه ادم مگه میتونه که بد شه

♪ به راحتی بگذره از قولش و رد شه

♪ چقدر یه آدم میتونه باشه بی احساس

♪ خیال نکن دنیا فقط امروز و فرداس

♪ دیگه کار دل من تمومه زندگی واسه من حرومه

♪ کسی نیست پای حرفش بمونه عشقای این زمونه دروغه