متن آهنگ همایون شجریان یک نفس آرزوی تو

 

ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو

ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو

تا نرود نفس ز تن پا نکشم ز کوی تو

تا نرود نفس ز تن پا نکشم ز کوی تو

گرچه به شعله میکشی قلب مرا به عشوه ات

بر دو جهان نمیدهم یک سر تار موی تو

بر دو جهان نمیدهم یک سر تار موی تو

♫♫♫

مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می

مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می

کی به سرم برون شود یک نفس آرزوی تو

کی به سرم برون شود یک نفس آرزوی تو

♫♫♫

در قفس خیال تو در قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار

تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو

تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو