متن آهنگ بزن بارون بزن خیسم کن

 

♪♪ بگو که گل نفرستد کسی به خانه من

♪♪ که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من

♪♪ تو چلچراغ سعادت فروز بخت منی

♪♪ به جای ماه تو پرتو فشان به خانه من عزیزم

♪♪ به شوق روی تو من زنده ام خدا داند

♪♪ برای زیستن اینک تویی بهانه من عزیزم

♪♪ صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه

♪♪ تمام دلخوشیم اینه که دل با تو رفیقه

♪♪ صدام کن ای هوای تازه ای عطر رمنده

♪♪ هوا پر شه پر از پرهای رنگی پرنده

♪♪ بزن بارون بزن خیسم کن آبم کن ترم کن

♪♪ کمک کن تازه بارون من غریبم پرپرم کن

♪♪ بزن آتیش به جونم شعله کن خاکسترم کن

♪♪ بذار سر روی دوشم سایه ت رو تاج سرم کن

♪♪ صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه

♪♪ تمام دلخوشیم اینه که دل با تو رفیقه

♪♪ تو عاشق پیشه ای همیشه ای محشر به پا کن

♪♪ منو عاشق ترین آواره عالم صدا کن

♪♪ من از مکتب سراغ قبله عشقو گرفتم

♪♪ تو اینجا تا ابد از عشق مردن رو بنا کن